Mobirise Website Builder

we are One Stop Service

LUCKYONE และ บริษัทในเครือ เป็น ONE STOP SERVICE ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาถมดิน เคลียร์ริ่งพื้นที่ รับเหมาทำถนน วางท่อประปา ที่เน้นคุณภาพงาน ให้บริการ แบบมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริการออกแบบ โครงการบ้านจัดสรร

ซึ่งมีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัย ส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

Mobirise Website Builder

การทำงาน ควบคุมด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ทุกขั้นตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบพื้นที่ และคุณภาพของดิน ทำให้ ทุกโครงการ ที่ผ่านมามีคุณภาพได้ตามาตรฐาน ของโครงการ

ภาพโครงการที่ผ่านมา

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

โครงการ

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Our partner

ผู้ให้บริการ รับเหมาโคงการและอาคาร.

Mobirise Website Builder
Our partner

ผู้ให้บริการ ขนส่งและหน้าดิน.

Our Clients

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

© Copyright 2025 ControlVconstruction Co.,Ltd. All Rights Reserved.